Gražiausios namų Kalėdų eglės konkursas

Gražiausia Kalėdų eglė – jūsų namuose! Parodykite ir dalyvaukite konkurse. Siųskite savo namų Kalėdų eglės nuotrauką, balsuokite, o daugiausiai balsų surinkusių nuotraukų savininkai bus apdovanoti 50 eurų „Vilnius Grand Resort“ vertės kuponais. Nugalėtojai bus skelbiami 2023 m. sausio 1 d. portale lrytas.lt.

KONKURSO „GRAŽIAUSIOS NAMŲ KALĖDINĖS EGLUTĖS“ TAISYKLĖS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   Konkurso „Gražiausios namų kalėdinės eglutės“ organizatorius (toliau – rinkimai) yra UAB Lrytas toliau vadinamas „organizatoriumi“. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) nustato konkurso sąlygas. Konkurso tikrumą ir priežiūrą, t.y. informacijos apie konkursą ir skundo tvarkymą, priežiūrą vykdo organizatoriaus darbuotojai. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias taisykles.

  KONKURSO DALYVIAI IR JŲ ATSAKOMYBĖ

   Konkurso dalyviai yra asmenys, užpildę konkurso formą ir atsiuntę savo kalėdinės eglutės nuotrauką, kuri patvirtinus administratoriui, yra atvaizduojama specialiame lrytas.lt kalėdiniame puslapyje.

   Atsiųsdamas nuotrauką konkursui asmuo patvirtina, kad jis yra turtinių teisių savininkas, turintis teisę šią nuotrauką skelbti ir viešinti.

   Laikoma, kad nuo nuotraukos atsiuntimo konkursui „Gražiausios namų kalėdinės eglutės“ momento, konkurso dalyvis suteikia organizatoriui visas teises atsiųstą nuotrauką skelbti ir viešinti savo nuožiūra.

   Konkurso dalyvis patvirtina ir sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, jis perleidžia organizatoriui visas autoriaus turtines teises į nuotrauką, taip pat suteikia teisę naudoti nuotrauką savo nuožiūra (nepažeidžiant autoriaus neturtinių teisų) neribotą laiką, įskaitant, bet neapsiribojant nuotraukos naudojimu organizatoriaus įmonių grupės vizualuose – maketuose, klipuose ir pan.

   Atsiųsdamas nuotrauką konkursui, asmuo patvirtina, kad tuo atveju, jei nuotraukoje yra žmonių atvaizdai, jie yra davę sutikimą skelbti ir viešinti tokius jų atvaizdus.

   Konkurse gali dalyvauti tik viena to paties asmens atsiųsta eglutės nuotrauka.

  ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

   Organizatorius neatsako už telekomunikacijos ryšių, serverių, sąsajų ir naršyklių veikimo sutrikimus.

   Organizatorius turi teisę nepatvirtinti nuotraukos ir neįtraukti jos į konkursą, jeigu nuotraukos turinys prieštarauja teisės aktams ar visuotinai priimtinoms moralės ir elgesio normoms, jei kyla abejonių dėl nuotraukos autorinių teisių priklausomybės, atsiųstoje nuotraukoje atvaizduoti nepilnamečiai ar nuotrauka neatspindi konkurso temos (dėl konkurso temos atitikimo sprendžia konkurso organizatoriai).

   Organizatorius įsipareigoja informuoti konkurso laimėtojus apie laimėjimą ir susitarti dėl prizo atsiėmimo iki sausio 8 d.

  KONKURSO TRUKMĖ

   Konkursas vyksta nuo lapkričio 28d. iki sausio 1 d.

  KONKURSO LAIMĖTOJAI IR PRIZAI

   Konkurso laimėtojais tampa trys eglučių nuotraukas atsiuntę autoriai, surinkę daugiausiai portalo lrytas.lt lankytojų balsų. Laimėtojai apdovanojami konkurso partnerio Vilnius grand resort 50 eurų vertės dovanų kortelėmis.

  BALSAVIMO TAISYKLĖS

   Balsuoti leidžiama vieną kartą, naudojant unikalų lietuviško IP adreso ir naršyklės derinį. Naudojant tokį derinį, balsuoti galima už visas eglučių nuotraukas. Pastebėjus nenatūralų balsų kitimą, balsai gali būti perskaičiuoti. Jei identifikuojama, kad balsų augimas yra nenatūralus ir atliekamas automatiniais įrankiais, balsai gali būti eliminuojami. Užfiksavus nenatūralų balsų augimą ir identifikavus priežastis, apie tai informuojamas konkurso dalyvis. Užfiksavus pakartotinius pažeidimus, dalyvis gali būti pašalintas iš konkurso.

  ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

   Konkurso dalyviai sutikdami su šiomis taisyklėmis taip pat pažymi, kad susipažino, jog UAB Lrytas.lt, siekdamas vykdyti savo, kaip konkurso organizatoriaus įsipareigojimus, tvarkys jų asmens duomenis konkurso nugalėtojų nustatymo ir prizo jiems įteikimo tikslu. Šie duomenys bus sunaikinti pasibaigus konkursui ir įteikus prizą. Duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

  SKUNDAI IR PAŽEIDIMAI

   Visus skundus, susijusius su konkurso organizavimu, dalyviai turėtų pateikti raštu organizatoriui konkurso metu. Skundas, pateiktas po nurodyto termino, neturi teisinio poveikio. Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris ir išsamus skundo aprašymas bei pagrindimas. Skundai bus apsvarstyti per 5 d.d. Atsakymai į skundus bus pateikiami raštu.

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“.