Siųskite kalėdinį sveikinimą

Sveikintojas

Apie sveikinamą asmenį

PROJEKTO „Kalėdiniai sveikinimai“ TAISYKLĖS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   Projekto „Kalėdiniai sveikinimai“(toliau – Projektas) organizatorius yra UAB Lrytas (toliau – Organizatorius). Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato projekto sąlygas. Projekto tikrumą ir priežiūrą, t.y. informacijos apie projektą ir skundų tvarkymą, priežiūrą vykdo organizatoriaus darbuotojai. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias taisykles.

  PROJEKTO DALYVIAI

   Projekte dalyvauja asmenys, užpildę projekto dalyvio anketą.

  PROJEKTO TRUKMĖ

   „Kalėdiniai sveikinimai” projektas vyksta lapkričio 21 d., 2022 m. – Sausio 1 d., 2023 m.

  PROJEKTO TAISYKLĖS IR PRIZAI

   Projekto lankytojai, užpildę projekto anketą, turi galimybę publikuoti sveikinimą.

  KITOS SĄLYGOS

   Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

   Projekto dalyviai sutikdami su šiomis taisyklėmis taip pat pažymi, kad susipažino, jog UAB Lrytas.lt, siekdamas vykdyti savo, kaip projekto organizatoriaus įsipareigojimus, tvarkys jų asmens duomenis. Šie duomenys bus sunaikinti pasibaigus projektui. Duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

  SKUNDAI IR PAŽEIDIMAI

   Visus skundus, susijusius su projekto organizavimu, dalyviai turėtų pateikti raštu organizatoriui projekto vykdymo metu. Skundas, pateiktas po nurodyto termino, neturi teisinio poveikio. Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris ir išsamus skundo aprašymas bei pagrindimas. Skundai bus apsvarstyti per 5 d.d. Atsakymai į skundus bus pateikiami raštu.

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“.