kainoraštis pricelist

Galioja nuo 2019-04-01, spausdinti Valid from 2019-04-01, print

Reklaminės pozicijos (€/CPM) Advertisement positions (€/CPM)

Pozicija, px

Position, px

Visa aplinka

Visa aplinka

Titulinis

Front page

Verslas

Business news

Bendros naujienos

Daily news

Gyvenimo būdas

Life style

Sportas

Sports

Pramogos

Entertainment

Bendraukime

Bendraukime

Lrytas.tv

Lrytas.tv

Foto galerijos

Photo galleries

Billboard

(1200x250)

-

10

-

-

-

-

Billboard

(995x250)

6

10

9

7

-

-

Rectangle

(300x250)

4

-

6

5

5

-

Rectangle tekste

Rectangle in text

(635x200)

4

-

6

5

-

-

Halfpage

(300x600)

5

8

7

6

-

6

Kampas Titulinis

Corner

(1200x250 + 300x600)

-

16

-

-

-

-

FOTO

(580x400)

-

-

-

-

-

8

Rich media formatai (€/CPM) Rich media formats (€/CPM)

Pozicija, px

Position, px

Visa aplinka

Visa aplinka

Titulinis

Front page

Verslas

Business news

Bendros naujienos

Daily news

Gyvenimo būdas

Life style

Sportas

Sports

Pramogos

Entertainment

Bendraukime

Bendraukime

Lrytas.tv

Lrytas.tv

Foto galerijos

Photo galleries

Expanding billboard

(995x200 + 995x400)

8

13

10

9

-

-

Splash billboard

(995x200 + 995x400)

9

-

11

10

-

-

Expanding halfpage

(300x600 + 600x600)

8

-

10

9

-

-

Expanding halfpage

(300x600 + 1000x600)

10

-

13

11

-

-

Splash halfpage

(300x600 + 600x600)

9

-

11

10

-

-

Wallpaper

(1920x1040)

16

-

18

16

16

-

Brandmark

(995x200)

40

-

40

-

-

Floating ad

(995x200 + 750x550)

35

-

35

-

-

m.lrytas.lt kainoraštis (€/CPM) m.lrytas.lt pricelist (€/CPM)

Pozicija, px

Position, px

Visa aplinka

Visa aplinka

Titulinis

Front page

Verslas

Business news

Bendros naujienos

Daily news

Gyvenimo būdas

Life style

Sportas

Sports

Pramogos

Entertainment

Bendraukime

Bendraukime

Lrytas.tv

Lrytas.tv

Foto galerijos

Photo galleries

300x250

7

750x200

(tik planšetiniuose kompiuteriuose)

(tablets only)

7

750x400

(tik planšetiniuose kompiuteriuose)

(tablets only)

8

Full screen

(mobiliuose įrenginiuose 800x1180, planšetiniuose kompiuteriuose 1024x1280)

(800x1180 in mobile devices, 1024x1280 in tablets)

22

Lrytas.tv kainoraštis (€/s) Lrytas.tv pricelist (€/sec)

Pozicija, px

Position, px

Visa aplinka

Visa aplinka

Titulinis

Front page

Verslas

Business news

Bendros naujienos

Daily news

Gyvenimo būdas

Life style

Sportas

Sports

Pramogos

Entertainment

Bendraukime

Bendraukime

Lrytas.tv

Lrytas.tv

Foto galerijos

Photo galleries

Video reklama

Video ad

pre-roll

2 €/s

2 €/sec

Reklaminės pozicijos (€/laikotarpis) Advertisement positions (€/period)

Pozicija (statinė), px

Position (static), px

Laikotarpis

Period

Titulinis

Front page

Verslas

Business news

Bendros naujienos

Daily news

Gyvenimo būdas

Life style

Sportas

Sports

Pramogos

Entertainment

Billboard

(1200x250)

200 000 parodymų per dieną

200 000 views per day

Diena

Day

1000

-

-

-

-

-

Halfpage

(300x600) 1-2

Mėnuo

Month

8500

6000

6200

4800

4300

4800

Halfpage

(300x600) 3-6

Mėnuo

Month

8000

-

-

-

-

-

Halfpage

(300x600) 7-9

Mėnuo

Month

7200

-

-

-

-

-

Halfpage

(300x600) 10-12

Mėnuo

Month

5500

-

-

-

-

-

Scroller

(800x55)

Diena

Day

1000

440

730

340

290

300

Reklaminės pozicijos: rubrikų rėmimai (€/savaitė) Advertisement positions: rubrics sponsorship (€/week)

Titulinis (1200x250 + 300x600)

Front page (1200x250 + 300x600)

Lrytas.tv

8000 €/sav.

8000 €/week

Lietuvos diena

8000 €/sav.

8000 €/week

Verslas

7000 €/sav.

7000 €/week

Sportas

6500 €/sav.

6500 €/week

Žmonės

6000 €/sav.

6000 €/week

Pasaulis

5500 €/sav.

5500 €/week

Bendraukime

5000 €/sav.

5000 €/week

Gyvenimo būdas

5000 €/sav.

5000 €/week

Būstas

5000 €/sav.

5000 €/week

IT ir mokslas

5000 €/sav.

5000 €/week

Stilius

5000 €/sav.

5000 €/week

Auto

5000 €/sav.

5000 €/week

Sveikata

5000 €/sav.

5000 €/week

Skonis

5000 €/sav.

5000 €/week

Kultūra

5000 €/sav.

5000 €/week

Augintinis

5000 €/sav.

5000 €/week

Gamta

5000 €/sav.

5000 €/week

Reklamos nukreipimo galimybės:
  1. Vienas kriterijus - nemokamai (pvz.: dažnio);
  2. Du kriterijai - papildomas 20 proc. antkainis (pvz.: geo ir dažnio);
  3. Daugiau nei du kriterijai - papildomas 50 proc. antkainis.
Reklamos transliavimui inscreen taikomas 50 proc. antkainis.
Mobilioje versijoje inscreen pirkimas negalimas.
Visos kainos nurodytos be PVM.
Ad redirect possibilities:
  1. One criteria - free (e.g., frequency);
  2. Two criteria - additional 20% charged (e.g., geo and frequency);
  3. More than two criteria - additional 50% charged.
Additional 50% charged for inscreen ad broadcasting.
Mobile version inscreen is not available.
All prices exclude VAT.

Techniniai reikalavimai skydeliams Technical banner specifications

Reklamos forma

Ad form

Matmenys, px

Dimensions, px

Formatai

File format

Animacija

Animation

Max leistinas dydis, kb
(neanimuotas/animuotas)

Max filesize, kb
(static/animated)

Billboard

1200x250

jpg, png, html

galima

allowed

80/160

Billboard

995x250

jpg, png, html

galima

allowed

80/160

Rectangle

300x250

jpg, png, html

galima

allowed

80/160

Halfpage

300x600

jpg, png, html

galima

allowed

80/160

Expand/Splash billboard

995x200 + 995x400

jpg, png, ( html** )

galima**

allowed**

80 + 160

Expanding halfpage

300x600 + 600x600

jpg, png, ( html** )

galima**

allowed**

80 + 160

Brandmark

995x200 + 300x300

jpg, png, html

galima,
būtinas išjungimo mygtukas

allowed,
close button required

80 + 40

Floating ad

995x200 + 750x550

jpg, png, html

galima,
būtinas išjungimo mygtukas

allowed,
close button required

80/160

Rectangle

300x250

jpg, png

negalima

not allowed

80

Big rectangle

680x180

jpg, png

negalima

not allowed

80

Big rectangle

635x200

jpg, png

negalima

not allowed

80

Big rectangle

580x400

jpg, png

negalima

not allowed

160

Scroller

800x55

jpg, png

negalima

not allowed

80

Kampas

Corner

1200x250 + 300x600

jpg, png

negalima

not allowed

80 + 80

Video reklama

(klipo trukmė - ne ilgesnė nei 20 s.)

Video ad

(clip length - no longer than 20 sec.)

1024x576

16:9

mpg, avi

Tankis (bitrate): 2 Mb/s

Spalvos (color depth): 32 bit

Keyframe: kiekvieną sekundę

Kadrų skaičius min. 15 fps

Bitrate: 2 Mb/s

Color depth: 32 bit

Keyframe: every second

Frames per second min. 15 fps

**Animacija galima tik leidžiant per trečiųjų šalių kodus **Animation only allowed through third-party code