Rėmėjo prizai

Portalas Lrytas.lt kviečia į kulinarinį konkursą, skirtą visiems mėgstantiems iškylas ir kepsnius gamtoje, ieškantiems naujų skonių ir lengvai paruošiamų grilio patiekalų. Siųskite grilio patiekalų nuotraukas, balsuokite ir išrinkite gardžiausius - tikrus grilio čempionus!

Dalyvaukite

Konkurso „Grilio čempionai“ taisyklės

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   Konkurso „Grilio čempionai“ organizatorius (toliau – konkursas) yra UAB Lrytas toliau vadinamas „organizatoriumi“. Šios taisyklės (toliau – taisyklės) nustato konkurso sąlygas. Konkurso tikrumą ir priežiūrą, t.y. informacijos apie konkursą ir skundų tvarkymą, priežiūrą vykdo organizatoriaus darbuotojai. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias taisykles.

  KONKURSO DALYVIAI

   Konkurse dalyvauja asmenys, užpildę konkurso dalyvio anketą.

  KONKURSO TRUKMĖ

   „Grilio čempionai“ konkursas vyksta gegužės 9 d. – birželio 5 d.

  KONKURSO TAISYKLĖS IR PRIZAI

   Asmuo, užpildęs konkurso anketą ir atsiuntęs grilio receptą, turi galimybę laimėti konkurso rėmėjo UAB Švyturys-Utenos alsu įsteigtus prizus. Laimėtojas renkamas skaičiuojant balsus projekto polapyje. Balsuoti galima tik vieną kartą per dieną.

   Konkurso laimėtojai bus skelbiami 2022m. birželio 6 d.

  PRIZŲ ATSIĖMIMAS

   Konkurso laimėtojai bus išrenkami pagal balsų skaičių specialiame projekto polapyje ir skelbiami birželio 6 d. portale. Su laimėtojais organizatoriai susisieks asmeniškai ir susitars dėl prizų atsiėmimo.

  KITOS SĄLYGOS

   Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  ASMENINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS

   Konkurso dalyviai sutikdami su šiomis taisyklėmis taip pat pažymi, kad susipažino, jog UAB Lrytas.lt, siekdamas vykdyti savo, kaip konkurso organizatoriaus įsipareigojimus, tvarkys jų asmens duomenis konkurso nugalėtojų nustatymo ir prizo jiems įteikimo tikslu. Šie duomenys bus sunaikinti pasibaigus konkursui ir įteikus prizą. Duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

  SKUNDAI IR PAŽEIDIMAI

   Visus skundus, susijusius su projekto organizavimu, dalyviai turėtų pateikti raštu organizatoriui projekto vykdymo metu. Skundas, pateiktas po nurodyto termino, neturi teisinio poveikio. Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris ir išsamus skundo aprašymas bei pagrindimas. Skundai bus apsvarstyti per 5 d.d. Atsakymai į skundus bus pateikiami raštu.

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB "Lrytas".