Kiek knygų parašyta per 100 metų? Vien Lietuvoje – dešimtys tūkstančių. Vienos nukeliavo į nebūtį net neišleistos. Kitos sudomino tik draugus, giminaičius, kaimynus. Dar kitos blykstelėjo lyg kometos ir netrukus buvo užmirštos. O kurios knygos lietuviams, 2018-aisiais švenčiantiems atkurtos Lietuvos šimtmetį, buvo svarbiausios, reikšmingiausios, geriausios?

Lrytas.lt apklausė 17 aktyviausių lietuvių literatūros žinovų (kritikų, literatūrologų, apžvalgininkų) ir sudarė 150 knygų, išleistų 1918–2017 metais, sąrašą. Į jį pateko bent tris ekspertų balus pelniusios lietuvių autorių knygos.

Lrytas.lt skaitytojai mėnesį balsavo už tas knygas, kurios jiems atrodė svarbiausios, reikšmingiausios, geriausios. Taip visi kartu išrinkome Lietuvos šimtmečio knygų šimtuką. Susipažinkite su juo!

Balys Sruoga „Dievų miškas“

romanas (1945)

Vincas Mykolaitis–Putinas „Altorių šešėly”

romanas (1933)

Kristina Sabaliauskaitė „Silva rerum”

romanų ciklas (2008-2016)

Salomėja Nėris „Diemedžiu žydėsiu“

eilėraščiai (1938)

Justinas Marcinkevičius „Mindaugas. Mažvydas. Katedra“

draminė trilogija (1978)

Ieva Simonaitytė „Vilius karalius“

romanas (1939)

Ieva Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“

romanas (1935)

Romualdas Granauskas „Gyvenimas po klevu“

apysaka (1988)

Paulius Širvys „Ir nusinešė saulę miškai“

eilėraščiai (1969)

Kazys Boruta „Baltaragio malūnas”

apysaka (1945)

Juozas Baltušis „Sakmė apie Juzą“

romanas (1979)

Salomėja Nėris „Prie didelio kelio“

eilėraščiai, rašyti karo metais (1994)

Juozas Baltušis „Parduotos vasaros“

novelių romanas (1957–1969)

Marcelijus Martinaitis „Kukučio baladės”

eilėraščiai (1977)

Jaroslavas Melnikas „Rojalio kambarys“

apsakymai ir apysakos (2004)

Antanas Škėma „Balta drobulė“

romanas (1958)

Jonas Avyžius „Sodybų tuštėjimo metas“

romanas (1973)

Juozas Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės”

apysaka (1921)

Vytautas Mačernis „Po ūkanotu nežinios dangum“

poezija, proza, laiškai (1990)

Vytautas Sirijos Gira „Raudonmedžio rojus“

romanas (1972)

Saulius Šaltenis „Riešutų duona“

apysakos (1972)

Ričardas Gavelis „Vilniaus pokeris”

romanas (1989)

Marius Katiliškis „Miškais ateina ruduo“

romanas (1957)

Vincas Krėvė „Raganius“

apysaka (1939)

Šatrijos Ragana „Sename dvare“

apysaka (1922)

Juozas Grušas „Barbora Radvilaitė“

pjesė (1972)

Juozas Tumas-Vaižgantas „Pragiedruliai“

romanas (1918–1920)

Jurga Ivanauskaitė „Ragana ir lietus”

romanas (1993)

Kazys Binkis „100 pavasarių“

eilėraščiai (1923)

Romualdas Granauskas „Duonos valgytojai“

apysaka ir apsakymai (1975)

Juozas Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“

pjesė (1967)

Dalia Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros“

atsiminimai (2006)

Jurgis Kunčinas „Tūla”

romanas (1993)

Ignas Šeinius „Kuprelis”

apysaka (1932)

Janina Degutytė „Tylos valandos“

eilėraščiai (1978)

Romualdas Granauskas „Šventųjų gyvenimai”

novelių apysaka (2013)

Bronius Radzevičius „Priešaušrio vieškeliai”

romanas (1979-1985)

Vincas Mykolaitis–Putinas „Tarp dviejų aušrų”

eilėraščiai (1927)

Marcelijus Martinaitis „Mes gyvenome“

biografiniai užrašai (2009)

Vincas Krėvė „Šiaudinėj pastogėj“

apysakos (1940)

Henrikas Radauskas „Strėlė danguje”

eilėraščiai (1950)

Romualdas Granauskas „Jaučio aukojimas”

apysaka (1975)

Alvydas Šlepikas „Mano vardas Marytė”

romanas (2012)

Henrikas Radauskas „Fontanas“

eilėraščiai (1935)

Petras Cvirka „Saulėlydis Nykos valsčiuje“

apsakymai (1930)

Sigitas Geda „Strazdas” (1967)

eilėraščiai (1967)

Jonas Strielkūnas „Varpo kėlimas“

eilėraščiai (1984)

Judita Vaičiūnaitė „Nemigos aitvaras“

eilėraščių rinktinė (1985)

Juozas Erlickas „Raštai ir kt.“

humoreskos, eilėraščiai ir pjesės (1987)

Žemaitė „Autobiografija“

(1921)

Juozas Aputis „Gegužė ant nulūžusio beržo“

novelių rinktinė (1986)

Icchokas Meras „Lygiosios trunka akimirką“

romanas (1963)

Saulius Tomas Kondrotas „Žalčio žvilgsnis”

romanas (1981)

Grigorijus Kanovičius „Miestelio romansas“

romanas (2013)

Sigitas Geda „26 rudens ir vasaros giesmės“

eilėraščiai (1972)

Dalia Staponkutė „Iš dviejų renkuosi trečią“

esė (2014)

Marius Ivaškevičius „Madagaskaras“

pjesė (2004)

Tomas Venclova „Kalbos ženklas”

eilėraščiai (1972)

Eduardas Cinzas „Raudonojo arklio vasara”

romanas (1975)

Alfonsas Nyka-Niliūnas „Dienoraščio fragmentai”

dienoraštis (1938-2012)

Antanas Vaičiulaitis „Valentina”

romanas (1936)

Sigitas Geda „Žalio gintaro vėriniai“

eilėraščiai (1988)

Lionginas Baliukevičius „Partizano dzūko dienoraštis“

rašytas 1948–1949

Valdas Papievis „Odilė, arba Oro uostų vienatvė“

romanas (2015)

Vanda Juknaitė „Stiklo šalis“

apysaka (1995)

Leonardas Gutauskas „Vilko dantų karoliai“

3 tomų romanas (1990-1997)

Antologija „Žemė“

sudarė Kazys Bradūnas (1951)

Grigorijus Kanovičius „Ožiukas už porą skatikų...“

romanų dilogija (1996)

Petras Dirgėla „Karalystė. Žemės keleivių epas“

4 tomų romanas (1997–2004)

Marius Ivaškevičius „Išvarymas“

pjesė (2012)

Ričardas Gavelis „Jauno žmogaus memuarai”

romanas (1991)

Kazys Bradūnas „Sutelktinė“

eilėraščių rinktinė (2001)

Jurga Ivanauskaitė „Kaip užsiauginti baimę“

apsakymai (1989)

Kazys Saja „Mamutų medžioklė“

drama (1967)

Bernardas Brazdžionis „Amžinasis žydas“

eilėraščiai (1931)

Saulius Tomas Kondrotas „Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą”

romanas (1985)

Gintaras Beresnevičius „Pabėgęs dvaras“

esė, romanas (2005)

Bitė Vilimaitė „Papartynų saulė“

apsakymų rinktinė (2002)

Giedra Radvilavičiūtė „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“

esė (2010)

Rimantas Kmita „Pietinia kronikas”

romanas (2016)

Jonas Mekas „Žmogus be vietos“

nervuoti dienoraščiai (2000)

Antanas Miškinis „Varnos prie plento“

eilėraščiai (1935)

Gintaras Beresnevičius „Vilkų saulutė“

esė (2003)

Jonas Aistis „Užgesę chimeros akys”

eilėraščiai (1937)

Antanas A. Jonynas „Krioklys po ledu“

eilėraščių rinktinė (1997)

Sigitas Geda „Babilono atstatymas“

eilėraščiai (1994)

Alfonsas Nyka-Niliūnas „Orfėjaus medis”

eilėraščiai (1953)

Albinas Žukauskas „Poringės“

eilėraščiai (1978)

Undinė Radzevičiūtė „Žuvys ir drakonai”

romanas (2013)

Nijolė Miliauskaitė „Sielos labirintas”

eilėraščių rinktinė (1999)

Jonas Mekas „Semeniškių idilės“

eilėraščiai (1948)

Saulius Šaltenis „Atminimo cukrus“

apsakymai ir apysaka (1983)

Sigitas Parulskis „Trys sekundės dangaus“

romanas (2002)

Jurgis Savickis „Šventadienio sonetai”

apsakymai (1922)

Danutė Kalinauskaitė „Skersvėjų namai“

novelės (2015)

Rolandas Rastauskas „Kitas pasaulis”

esė (2004)

Valdas Papievis „Eiti”

romanas (2010)

Vladas Šimkus „Bitės pabėgėlės“

eilėraščiai (1973)

Liūnė Sutema „Nebėra nieko svetimo“

eilėraščiai (1962)

Jonas Mikelinskas „Už horizonto – laisvė“

romanas (1978)