Pagrindinis projekto matematika.lt tikslas yra padėti mokiniams geriau suprasti matematiką ir sėkmingai pasiruošti artėjantiems valstybiniams brandos egzaminams. Moksleiviai gali nemokamai peržiūrėti daugiau nei 90 vaizdo pamokų, jas sudaro daugiau nei 750 skirtingų uždavinių sprendimo filmukų.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

moduliai

Svarbiausia – penkių žvaigždelių taisyklė: ir kvadratinę lygtį su moduliu išsprendžiame, ir funkcijų grafikus nubraižome. Ar mokate taip braižyti logaritminės funkcijos grafiką? Kitoks būdas, be penkių žvaigždelių taisyklės, išspręsti nelygybę su dviem modulio ženklais. Kitoks būdas išspręsti lygtį su dviem modulio ženklais. Pažiūrėkite, koks originalus atsakymas!

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

skaičiavimai ir skaičiai

Skaitinių reiškinių yra pačių įvairiausių, todėl nėra lengva atrinkti tuos, kuriuos sutikti laikant egzaminą tikimybė yra didžiausia. Čia nagrinėjama 12 skaitinių reiškinių, kurie yra vieni svarbiausių. Išnagrinėję pateiktus sprendimus neabejotinai padidinsite tikimybę kuo geriau išlaikyti egzaminą.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

kaip spręsti funkcijas

Tikriausiai viena nemėgstamiausių temų matematikos pamokose yra „Funkcijos“. Vaizdo pamokoje rasite, kaip iš grafiko nustatyti funkcijos savybes, kaip nebraižant grafiko nustatyti funkcijos apibrėžimo sritį, jos lyginumą, aptariamos pagrindinės funkcijų grafikų transformacijos.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

viskas, ką reikia žinoti apie reiškinius

Pamokoje rasite pagrindines reiškinių prastinimo taisykles ir jų taikymo subtilybes.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

viskas, ką turite žinoti apie lygtis

Nemoki spręsti lygčių? Pamokoje rasi informacijos, kaip išspręsti tiesinę, kvadratinę, bikvadratinę lygtis, taip pat lygtį su šaknimi. Sužinosi, kaip laipsninės lygties sprendinių skaičius priklauso nuo lygties laipsnio.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

lygčių sistemos

Pamokoje mokoma, kaip išspręsti lygčių sistemą grafiniu, sudėties ir keitimo būdu. Pamokoje aptariama, kaip nubraižyti apskritimą, kai duota jo lygtis.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

nelygybės ir nelygybių sistemos

Norite gerai pasiruošti 2017 metų matematikos egzaminui, tačiau skaityti knygas jums per daug nuobodu? Pristatome jums profesionalių ir stiprių mokytojų komandos video pamokas, su kurių pagalba galėsite lengvai ir efektyviai pasiruošti egzaminui. 8 tema - nelygybės ir nelygybių sistemos.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

kvadratinės lygtys

Pradžioje – trys vienodi užrašai. Todėl trys temos – kvadratinė lygtis, kvadratinė funkcija, kvadratinis trinaris – turi būti pateikiamos kartu! Kaip gimsta kvadratinės lygties sprendimo formulė? Agituojame naudoti redukuotosios lygties sprendimo formulę. Originalus kvadratinės funkcijos grafiko braižymo būdas – pjūvių metodas. Finale uždavinys – „trys už vieną“.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

aritmetinė progresija

Mažojo K. Gauso sprendimas. Pagrindinė aritmetinės progresijos savybė. Kodėl progresija aritmetinė? Paprastai gaunamos formulės – geriau suprasti negu atsiminti. Keli klasikiniai uždaviniai.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

geometrinė progresija

Kodėl ta progresija geometrinė? Vienas gražiausių matematinių įrodymų – geometrinės progresijos narių sumos formulė. Mistinė formulė. Klasikinis uždavinys. Progresijos taikymo uždavinys. Aritmetinė ir geometrinė progresija kartu. Įmantrus uždavinys.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

kaip apskaičiuoti logaritmus

Iš kur jie atsiranda? UFO metodas. Pagrindinių formulių išvedimas. Nereikia bijoti formulių – reikia matyti, kaip jos gimsta! Logaritmų pagrindo keitimo formulės išvedimas. Mistinis skaičius e. Natūralusis logaritmas, dešimtainis logaritmas. Keli pavyzdžiai.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

viskas, ką turite žinoti apie trigonometriją

Magiškasis vienetinis apskritimas. Ko mes nežinome? Parodome, kodėl kampai matuojami ir laipsniais, ir radianais. Trigonometrinių funkcijų apibrėžimai. Kaip pamatyti trigonometrinės funkcijos reikšmę? Lentelių nereikia! Reikšmes galima įvairiai „pamatyti“. Pažiūrėkite, kur tangento reikšmių ašis. Kaip atlikti redukciją? Paprasta! Tik dvi lengvai įsimenamos taisyklės.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

viskas, ką turite žinoti apie išvestines

Norite gerai pasiruošti 2017 metų matematikos egzaminui, tačiau skaityti knygas jums per daug nuobodu? Pristatome jums profesionalių ir stiprių mokytojų komandos video pamokas, su kurių pagalba galėsite lengvai ir efektyviai pasiruošti egzaminui. 14 tema – išvestinės.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

pirmykštė funkcija ir integralai

Pamokoje aiškinama, kaip rasti funkcijos pirmykštę funkciją, kaip apskaičiuoti neapibrėžtinį ir apibrėžtinį integralus, kaip rasti įvairių kreivėmis apribotų figūrų plotus.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

kombinatorika

Kaip spręsti kombinatorikos uždavinius? Arba kaip rasti sąlygoje nurodytų rinkinių skaičių? Ne visada čia gelbsti ir kombinatorikos formulės. Dažnai tokius uždavinius patogu spręsti pasitelkiant paprastą logiką ir kelias neįmantrias gudrybes. Ši nelengva, bet VBE populiari tema aiškinama nagrinėjant 6 tipinius ankstesnių metų egzaminų uždavinius.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

tikimybės

Egzamine tikimybių uždaviniai būna arba lengvi, arba sunkūs. Čia nagrinėjami uždaviniai nėra nei patys lengviausi, nei patys sunkiausi. Bet juos suprantant neturėtų būti sunku išspręsti ir sunkesnius tikimybių uždavinius.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

atsitiktinis dydis

Šios temos uždaviniai susiję su kombinatorikos ir tikimybių uždaviniais. Suprantant šiame filmuke pateiktų uždavinių sprendimus, lengviau bus įveikiami ir dviejų ankstesnių šio skyriaus temų uždaviniai.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

statistika

Tai nesunkūs į matematikos egzaminą įtraukiami uždaviniai. Bet ne vienam mokiniui dėl įvairių priežasčių jie atrodo per sunkūs. Rengiantis egzaminui tokių uždavinių nepatartina ignoruoti net ir labai geriems mokiniams. O tie, kurie nepatingės peržiūrėti pateiktų sprendimų, tikėtina, nepraras lengvų VBE taškų.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

vektoriai

Vektoriaus projekcijos-koordinatės. Vektoriaus padėties neapibrėžtumas. Žvilgsnis į daugiamatę erdvę. Veiksmai su vektoriais. Vektoriaus ilgis (modulis).Vektorių statmenumo ir kolinearumo sąlygos. Keli tipiniai uždaviniai. Kaip rasti trikampio trimatėje erdvėje kampo didumą? Vektorių pritaikymas – trigonometrinės formulės išvedimas.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

viskas, ką reikia žinoti apie trikampius

Įvairūs būdai apskaičiuoti trikampio plotą. Uždavinys apie Dovydo žvaigždę. Gebėjimų įsivertinimo uždavinys apie stačiojo trikampio pusiaukraštinę – išspręstas dviem būdais. Uždavinys apie trikampio pusiaukampinę.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

planimetrija

Nestandartinis uždavinio apie trikampį sprendimo būdas. Uždavinys apie rombą – trigonometrija geometrijoje. Lengvas uždavinys – apskritimas skritulio sektoriuje. Stojamojo į prestižinį universitetą egzamino uždavinys – nebijokite gremėzdiškų atsakymų.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

viskas, ką reikia žinoti apie erdves

Pamokoje nagrinėjamos erdvės geometrijos įvadinės temos: tiesės erdvėje, tiesė bei plokštuma ir jų tarpusavio padėtys, dvi plokštumos. Pateikiama pavyzdžių, kuriuose taikoma trijų statmenų teorema.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

briaunainiai

Sunkiai sekasi spręsti uždavinius su briaunainiais? Išnagrinėk pamokoje išspręstus uždavinius su kubu, stačiakampiu gretasieniu, stačiuoju gretasieniu ir piramidėmis.

Pasiruoškite matematikos egzaminui:

sukiniai

Sunkiai sekasi spręsti uždavinius su sukiniais? Išnagrinėk pamokoje išspręstus uždavinius su ritiniu, kūgiu ir rutuliu.

Daugiau pamokų rasi adresu matematika.lt